För ditt nästa projekt – Kontakta oss!

Det är vi som räknar på jobb, administrerar och planerar. Samt inte minst – kommunicerar med våra kunder.
Med noggrann intern logistik och jobbplanering möjliggör vi att kunna hålla leveranserna vi lovar.
Välkommen att kontakta oss i vårt glada team i allt från tekniska frågor till uppgifter om leverans och ekonomi.

Teamet på kontoret:

Sofie
Yazdan

076-291 15 63
sofie@sdkdrservice.se

Catharina
”Cattis”
Kindberg

076-319 62 51
cattis@sdkdrservice.se

Stefan
Wuolle

070-742 39 50 stefan@sdkdrservice.se

Kim
Strandell

073-948 71 17 kim@sdkdrservice.se

Vi kan serva dig med massor av olika tjänster inom DR och distribution

TJÄNSTER
Adressering
Inplastning
Kuvertering
Oblatering
Falsning
Fler tjänster…

SDK DR Service började sin resa 2004 som ett litet familjeföretag med 2 anställda till att idag sysselsätta cirka 25 personer.

Adress: Ranhammarsvägen 18
168 67 Bromma

Tel: 08-56 46 28 00
E-post: mailing@sdkdrservice.se