Vi tar miljöfrågor på största allvar alla dagar i veckan

SDK DR Distribution är ett modernt, mänskligt och ansvarstagande företag. Vi är i högsta grad medvetna om de miljöproblem som hotar vår framtid och vi är fast beslutna och engagerade om att, på ett aktivt sätt, bidra till att minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga våra föroreningar.
     När det är möjligt försöker vi vägleda våra kunder till klokare miljöbeslut. Som ett ex. så rekommenderar vi alltid distributionssätt och leveranspartners som gör minsta möjliga åverkan.
     Inom vår egen verksamhet verkar vi för att ha en hållbar miljöhänsyn i alla avdelningar. Så långt som det är möjligt ställer vi miljökrav vid alla inköp av varor och tjänster. Vi strävar även efter att minska resor genom digitala lösningar. När det kommer till resursmedvetenhet så vill vi hävda att vår är hög. Vi lever upp till gällande miljölagstiftning och vår resursförbrukning av el, papper, energi osv. är i en ständigt nedgående spiral. Miljötänk genomsyrar vår verksamhet i samtliga led.

TJÄNSTER
Adressering
Inplastning
Kuvertering
Oblatering
Falsning
Fler tjänster…

SDK DR Service började sin resa 2004 som ett litet familjeföretag med 2 anställda till att idag sysselsätta cirka 25 personer.

Adress: Ranhammarsvägen 18
168 67 Bromma

Tel: 08-56 46 28 00
E-post: mailing@sdkdrservice.se