SDK DR Service | Ranhammarsvägen 18 | 168 67 Bromma | 08-56 46 28 00 | mailing@sdkdrservice.se

Vi är fler än 20 personer som jobbar här - de flesta av oss i produktionen
och vi är därför svåra att fånga på bild samtidigt

TJÄNSTER
Adressering
Inplastning
Kuvertering
Oblatering
Falsning
Fler tjänster…

SDK DR Service började sin resa 2004 som ett litet familjeföretag med 2 anställda till att idag sysselsätta cirka 25 personer.

Adress: Ranhammarsvägen 18
168 67 Bromma

Tel: 08-56 46 28 00
E-post: mailing@sdkdrservice.se